شعار سال
شعار سال
ورود کاربران
سایر امکانات سایت
برخی از سایتهای مرتبط
آمار بازدید سایت


مسجد تاریخی آق قلعه جوینآرامگاه خواجه نجم الدین کبریآرامگاه شیخ سعدالدین محمد حمویهآرامگاه شیخ سعدالدین محمد حمویهتصویر امام زاده روستای کروژده

 
 
 
 
تصویر خبر

ابتدا باید عرض نمایم که شاید مطالب شبیه مطالب قبلی باشد ولی ارزش مطالعه دارد که بدانیم واقعیت گذشته چه بوده است.

" تا اوایل قرن هفتم هجری قمری شهر نیشابور اهم شهرهای خراسان و عاصمه آن و مرکز حکمرانی خراسان(فعلی) بوده و غالب شهرهایی که اکنون جزو خراسان کنونی است از توابع و نواحی نیشابور محسوب می شده است و حتی مشهد (جلگه طوس ، طابران و نوغان) نیز از نواحی نیشابور بوده و قتل و عام و خرابی نیشابور در سال 618 هجری قمری به دست لشگر خونخوار و غارتگر مغول اهمیت نیشابور سپری شد و بعداً به تدریج . . . . 
 
 
 
تصویر خبر

جوین دارای چند رودخانه کوتاه ییلاقی است که زراعت دهات کوچکی را آبیاری می کند و بیشتر دهات جوین در جلگه و صحرا وقوع یافته و زراعت آنها با آب قنات است .

قنوات جوین در دو ردیف و در طول جلگه حفر شده بطوری که پیشکار و مادر چاه قنوات به طرف کوه جنوبی پیشرفت کرده و مظهر کاریزها به طرف شمال و کال شور طرح ریزی گردیده است . دو ردیف قنوات مذکور و آنچه نزدیک تر به کوه است قنوات بالا صف غالباً به واسطه کمی بارندگی در سالهای متوالی به تدریج خشکیده و اراضی این قنوات . . . . 
 
 
 
تصویر خبر

در یکی از آبادی های قدیمی جوین به نام خسروشیر مسجد جامع بسیار عالی بوده که خراب شده و اکنون مختصری از دیوار ایوان مسجد باقی است و اگر مراقبت در حفظ وضع حاضر نشود تقریباً باقیمانده بنا هم خراب خواهد گردید.

در سال 1328 شمسی که این بنده از باقی مانده مسجد خسروشیر عکس می گرفتم بعضی از اهالی آنجا می گفتند که مناره مسجد تا چند سال قبل پابرجا بود و . . . . 
 
 
 
تصویر خبر

در این کتاب نیز همانند دیگر کتب موجود روستاهای جوین قید شده و از روستاهای فریومد ، بحرآباد ، داد (اسم جدیدش رو نمی دونم یا شاید هم کلاٌ نابود شده) ، کارزی و خوراشاه به عنوان روستاهای بزرگ یاد نموده است و طول عرض جوین را بیست فرسنگ  در سه فرسنگ نوشته است منابع آبی آن را رودخانه ها و قنوات و تعداد خانوار آن را پنج هزار خانوار و محصولات آن را گندم ، جو، پنبه ، ابریشم ، خربزه و انگور آورده است .
آورده است که در این دوره مرکزیت جوین قلعه . . . . . .